Ons vlees

* VIJF GENERATIES VAKMANSCHAP *

Ons rundvlees,


Wij gebruiken alleen het allerbeste van Belgisch Witblauw vleesras. De inkoop hiervan doen wij nog steeds zelf bij onze eigen vaste mester in de regio. In nauw overleg met deze mester wordt, alleen voor ons, het super vrouwelijk vleesvee geselecteerd.


De runderen krijgen uitsluitend natuurlijk voer te eten zoals graan, maïs en gras, dat in de omgeving wordt verbouwd, aangevuld met hoogwaardig krachtvoer. De grote royale stallen met volop stro in de winter en de zomerse weidegang zorgen ervoor dat de dieren kunnen genieten van veel bewegingsvrijheid.


De kennis en de hieruit voortvloeiende kwaliteit zorgt niet alleen voor een excellent, betrouwbaar en constant stuk rundvlees, maar ook voor een door de consument als zodanig herkend en gewaardeerd product.Ons varkensvlees.


Keten Duurzaam Varkensvlees is gestart in 1997 met als doel op een duurzame manier varkens te houden, sindsdien hebben vele ontwikkelingen plaatsgevonden.


Inmiddels is de KDV uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen producenten, slachterij, grossiers, slagers, retail, cateraars en vleeswarenproducenten. Deze zijn allemaal nauw betrokken bij het concept. Samen maken de ketenpartners afspraken over de wijze waarop varkensvlees wordt geproduceerd. De productie vindt plaats onder gecertificeerde omstandigheden wat de betrouwbaarheid waarborgt. Het eisenpakket wordt opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zoals Stichting Natuur en Milieu en Solidaridad.


Waar staat KDV voor?


Dichter bij de natuur


Verbod op castreren sinds 2007

Extra bewegingsvrijheid voor biggen

en vleesvarkens

Onbeperkt drinkwater en speeltjes

Toiletgedeelte in stal aanwezig

Transport nooit langer dan 2 uur

Dierwelzijn meetlat

Zorg voor het milieu


15% minder meststoffen

(stikstof, fosfaat)

15% minder broeikassen

(CO2, ammoniakemissie)

20% energiebesparing

15% reductie in productie zware metalen

Duurzame soja met Solidaridad

Milieu meetlat

Gezonde dieren


Vaste dierenarts

Optimaal stalklimaat

Minimaal gebruik van antibiotica

100% Nederlands


Kwaliteit van eigen bodem

Continue strenge controles

Traceerbaar van boer tot winkelvloer

Onze kip


Onze komt uit een kleinschalige uitsnijderij waar nog vakmensen de kip met de hand uitsnijden, zodat er een constante optische controle is op de kwaliteit.

De kip wordt dagelijks vers aan geleverd zodat u altijd heerlijk verse kip krijgt.


De kuikens groeien langzaam op in ruime stallen met een overdekte uitloop naar buiten, waar ze lekker kunnen scharrelen. Het voer is 100% natuurlijk en bestaat uit gemengde granen en mais, er word geen preventieve antibiotica gegeven. Ook worden deze kippen niet te groot gemest zoals een plof kip, onze filet heeft dus ook niet de grote van die uit een supermarkt wat dat de smaak te goede komt. Verder voldoet onze leverancier aan HACCP en EG normeringen. Zodat u een heerlijk en eerlijk stukje kip krijgt.


 

Copyright Slagerij Haarselhorst